Ministerstvo financí prodloužilo prominutí DPH na respirátory až do 3. června 2021

Ministerstvo financí rozhodlo o prominutí daně z přidané hodnoty na respirátory a další vyjmenované zboží v případě uskutečnění zdanitelného plnění v období od 4.4.2021 do 3.6.2021.

Podrobné informace k rozhodnutí jsou uvedeny ve Finančním zpravodaji 16/2021 vydaném dne 9. března 2021