Dle tiskové zprávy ČLnK, během posledního dne dohodovacího řízení (19.6.2019) došli nakonec zástupci lékárníků a zdravotních pojišťoven ke shodě. Z letošních (2019) 14 Kč za signální výkon, vázaný na výdej položky na receptu se úhrada ZP pro rok 2020 navyšuje o jednu korunu na 15 Kč. Nadále zůstává platná i limitace na maximální celkový počet vykázaných SiV za kalendářní rok, přičemž referenčním rokem bude nově rok 2018.

Vyjádření prezidenta ČLnK k výsledku dohodovacího řízení