Podle naší vlastní analýzy je aktuální procento úspěšného ověření 2D FMD kódu na HUBu systému NSOL v lékárnách přibližně 91.2%. Každých 9 balení ze 100 vydávaných na přelomu února a března 2019 v lékárnách v ČR opatřených 2D FMD kódem, se tak nepodařilo na HUBu ověřit, protože výrobce doposud 2D kód z balení správně nebo vůbec „nezapsal“ na centrální HUB.

Pro vytvoření statistiky jsme použili vybraný vzorek dat za období 9.2. – 9.3.2019 z více než 200 do systému NSOL plně zapojených lékáren, různých typů i velikostí. V tabulce jsou uvedeny pouze ty typy odpovědí z centrálního HUBu po ověření 2D FMD kódu, které dosáhly minimálně 0,2% z celkového počtu ověřovaných 2D FMD kódů.

     počet    %
úspěšné ověření 175 972 91,19
chyba v inter-market komunikaci 2 531 1,31
chyba v exspiraci 3 409 1,77
nenalezeno sériové číslo 5 989 3,10
kód produktu nenalezen 5 068 2,63
Celkem 192 969