Vážení čtenáři magazínu Lekis, děkujeme vám za vyplnění našeho dotazníku. Vaše odpovědi jsme zpracovali a věříme, že na jejich základě budou naše služby pro vás ještě přínosnější.

Pro představu uvádíme vyhodnocení některých otázek. Z dotazníku vyplývá, že téměř 70 % z vás je pravidelných čtenářem našeho Magazínu, což nás velice těší a zároveň 3 čtvrtiny z vás preferují tištěnou (papírovou) verzi našeho magazínu. Článek, který vás nejvíce zaujal byl rozhovor s M. Kopeckým o FMD následovaný článkem o Piktogramech 2019 v LpW.

Zajímavé informace poskytly i otázky týkající se FMD. Na otázku „Jak pracujete při přijmu zboží s FMD kódy z jednotlivých balení LP?“ jste odpověděli takto:

Odpovědi na otázku „Jaký je váš obvyklý postup při výdeji LP s FMD kódy?“ byly následující:

Zároveň si vás dovolujeme informovat, že z obdržených dotazníků jsme vylosovali 5 výherců investičních stříbrných mincí (1/2 OZ) od společnosti Tomando s.r.o./Golden Gate CZ, a.s., kteří budou v nejbližší době kontaktováni.