S ohledem na úpravy provozovaných aplikací a rozhraní, budou v roce 2017 provedeny některé změny, které se významně dotknou i komunikace mezi lékárnou a Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Nový způsob komunikace v agendách SÚKLu:

  • erecept (nová agenda ereceptu SÚKL se reálně spouští od 31.7.2017)
  • DIS13 (2017/10)
  • LEK13 (???)
  • hlášení závad (již v částečném provozu)

Lékárny v současné době využívají pro zaslání hlášení o vydaných léčivých přípravcích a pro přístup ke stávajícímu systému elektronických receptů technické zařízení (router), které bylo zapůjčeno SÚKL.

SÚKL připravil nový systém Externích identit, který zajišťuje evidenci osob (právnických i fyzických), oprávněných komunikovat se SÚKL. Tento systém bude nově pro komunikaci se SÚKL vydávat komunikační certifikát, který postupně nahradí funkci routeru. Systém je nasazen od 20.6. 2017 a umožňuje vygenerovat a stáhnout certifikát pro komunikaci se SÚKL.

 

Ke stažení:

Zkrácený návod pro získání komunikačního certifikátu SÚKLu (PDF)

Rozšířený návod je k dispozici uživatelům přímo v IS Lekis pro Windows sekce Nápověda / Manuál.