Přehled nejdůležitějších změn a úprav v nových verzích LpW

Předchozí verze: 2022.1.1.13      

Nová verze: 2022.1.2.4

Výdej

K nejdůležitějším změnám patří programové úpravy v souvislosti se zprovozněním elektronických poukazů (dále jen „ePk“) k 1. 5. 2022. ePk jsou prozatím nepovinné. Jak postupovat, aby bylo možné s ePk v lékárně či výdejně pracovat, najdete v samostatném návodu „ePoukazy“ v menu Nápověda/Manuál

Práci s ePk si lze v LpW zjednodušeně představit podobně, jako práci s eRp. Každý ePk má přidělený jedinečný devítimístný identifikátor (eRp dvanáctimístný). Tento identifikátor vydávající načte do výdeje prostřednictvím průkazu totožnosti, z papírové průvodky, SMS, emailu nebo aplikace SÚKLu. Vydá zdravotnický prostředek, nastaví stav ePk a výdej standardním způsobem dokončí. Jak se s ePk pracuje v retaxaci, pojišťovnách, co je možné zjistit z detailu ePk, jak editovat výdej ePk, co dělat v případě uložení výdeje v chybném stavu, jak si ePk „zarezervovat“, aby nemohl být uplatněn v jiné výdejně, a další najdete ve výše uvedeném samostatném návodu „ePoukazy“.

NIA autentizace

Alternativou přístupu k úložišti eRp/ePk pro vydávající je přihlášení přes NIA. Pro přístup přes NIA není vyžadován elektronický podpis.

V LpW nastavíte přístup přes NIA na uživateli. Menu Číselníky/Systémové/Uživatelé. Při načtení prvního ePk na výdejním místě dojde k vyvolání okna pro NIA autentizaci. Uživatel klikne na volbu „Získat token NIA“, která jej přesměruje na Identitu občana. Zde se pro vzdálené prokázání totožnosti přihlásí zvoleným identifikačním prostředkem (bankovní identita přes zabezpečený portál NIA, NIA ID (dříve jméno, heslo a SMS kód), eObčanka, čipové karty Starcos od První certifikační autority, MojeID či mobilní klíč eGovernmentu). Vrátí se zpět do LpW a zde klikne na volbu „Aktivace tokenu“. Okno se zavře a uživatel může vydávat ePk. Token zůstane aktivní po dobu přihlášení uživatele, max 24 hodin. Pokud se uživatel z LpW odhlásí, musí autentizaci při opětovném přihlášení zopakovat.

Pojištovny

Rádi byste odesílali KDAVKU a FDAVKU na pojišťovnu 211 přímo z LpW? Vzhledem k tomu, že pojišťovna 211 předání souborů začala umožňovat, zprovoznili jsme tuto funkci v LpW.

Pro odeslání souborů dávek z LpW je potřeba nastavit komunikační údaje pro pojišťovnu 211. Údaje nastavíte v menu Nástroje/Konfigurace, na záložce Předávání pojišťovnám. Údaj „Pin 2“ se zadává v případě, kdy je lékárna součástí řetězce.

Souhrnný přehled změn ve verzích