Změny ve verzích LpW 2023.1.2.9 🠖 2023.1.2.16

Přehled nejdůležitějších změn a úprav v nových verzích LpW

Předchozí verze: 2023.1.2.9

Nová verze: 2023.1.2.16

Upozornění na chybné doklady ve výdeji

Novinka

Stane se, že zapomenete doposlat do úložiště eRp, jehož výdej skončil v chybném stavu? Anebo opomenete poslat eDoklady vydané přes záložní úložiště do běžného úložiště? Aby se těmto situacím předešlo, doporučujeme využít úlohu, která Vás upozorní na existující eDoklad v chybném stavu, záložním úložišti, chybnou digitalizaci nebo nedigitalizované doklady.

Vysvětlivka

Úlohu je možné nastavit v menu NÁSTROJE ‣ KONFIGURACE ‣ GLOBÁLNÍ ‣ PRAVIDELNÉ ČINNOSTI. Nazývá se „Upozornění na chybné doklady ve výdeji (eRp/ePk v chybném stavu, záložní úložiště, Digitalizace - chyba/nedigitalizováno)“. S nastavením Vám rádi pomůžeme.

Upozornění se zobrazí ve žlutém notifikačním řádku a na dashboardu. Z notifikačního řádku nebo dashboardu se kliknutím na volbu „Zobrazit/Akce“ vyhledá doklad v retaxaci, kde jej můžete uvést do správného stavu. Tzn. eDoklad v chybném stavu je potřeba doposlat do úložiště. Zjistíte-li chybný stav v den výdeje, dopošlete jej v detailu eDokladu volbou Odeslat eRp. V případě, kdy se doklad nepodaří odeslat v den výdeje, použijete funkci v menu RETAXACE ‣ VYTVOŘIT NAHRAZUJÍCÍ VÝDEJ VE VÝDEJI. Podmínkou je, aby byl eRp ještě platný.

EDoklady vydané přes záložní úložiště odešlete volbou v menu RETAXACE ‣ ODESLAT ERP (ZÁLOŽNÍ CENTRUM) DO ÚLOŽIŠTĚ ERP.

Chybně zdigitalizované nebo nedigitalizované doklady zdigitalizujete v detailu dokladu volbou Digitalizovat Rp.

http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image75.png

EENL

Novinka

Zkoušíte vést elektronickou evidenci návykových látek a obáváte se, že zapomenete záznam podepsat? Jednou z podmínek vedení EENL je zápis záznamu do EENL v den pohybu návykové látky a v ten samý den elektronický podpis záznamu. Abychom Vám pomohli této situaci předejít, přidali jsme od verze 2023.1.2.15 možnost upozornění na nepodepsané a nevložené záznamy do EENL.

Vysvětlivka

Připomenutí je implementováno formou naplánované úlohy, která uživatele informuje ve žlutém notifikačním řádku. Úlohy nastavíte v menu NÁSTROJE ‣ KONFIGURACE ‣ GLOBÁLNÍ ‣ PRAVIDELNÉ ČINNOSTI pod názvem „EENL - kontrola nepodepsaných záznamů“ a „EENL - kontrola nevložených záznamů“. Úlohy doporučujeme nastavit např. v čase blížícího se konce pracovní doby. S nastavením se neváhejte obrátit na svého konzultanta.

http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image85.png

Výdej

Novinka

Stává se, že je v lékárně plno zákazníků a Vy nemáte čas zapsat poznámku k výdeji? Dříve bylo možné poznámku doplnil pouze v Retaxaci. Nyní, od verze 2023.1.2.12, je možné poznámku doplnit přímo v modulu Výdejního místa.

Doplnění poznámky k výdeji z výdejního místa

Souhrnný přehled změn ve verzích

http://static1.lekis.cz/LpWChangelog/_images/image95.png