Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále https://portal.lekis.cz

  • Verze 1044
  • je účinné od 2.11. 2017
  • HVLP HVLP 1022 – orig. VZP
  • IVLP 985 – orig. VZP
  • PZT 997 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW