Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále https://portal.lekis.cz

  • Verze 1043
  • je účinné od 2.11. 2017
  • HVLP 1022 - oprava seznamu SCAU SÚKLu k 2.11.2017
  • IVLP 985 - orig. VZP
  • PZT 997 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW