Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1103
  • je účinné od 6.11. 2019
  • HVLP 1053 - ze seznamu SCAU SÚKLu k 6. 11. 2019
  • IVLP 996 - ze seznamu SÚKLu
  • PZT 1025 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW