Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1104
  • je účinné od 6.11. 2019
  • HVLP 1053 - orig. VZP
  • IVLP 997 - orig. VZP
  • PZT 1025 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW