Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1140
  • je účinné od 1.3. 2021
  • HVLP 1088 - orig. VZP
  • IVLP 1010 - orig. VZP
  • PZT 1055 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW