Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1141
  • je účinné od 1.4. 2021
  • HVLP 1089 - z čís. SCAU SÚKLu
  • IVLP 1010 - orig. VZP
  • PZT 1056 - ze seznamu ZP SCAU
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW