Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1142
  • je účinné od 8.4. 2021
  • HVLP 1090 - aktualizace čís. SCAU SÚKLu k 8.4.2021
  • IVLP 1010 - orig. VZP
  • PZT 1056 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW