Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1166
  • je účinné od 1.2. 2022
  • HVLP SCAU220201v14 - ze seznamu SCAU SÚKLu
  • IVLP 1012 - orig. VZP
  • PZT ZPSCAU_20220201 - ze seznamu ZPSCAU SÚKLu
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW