Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1167
  • je účinné od 1.2. 2022
  • HVLP 1101 - orig. VZP
  • IVLP 1012 - orig. VZP
  • PZT 1071 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW