Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1168
  • je účinné od 1.3. 2022
  • HVLP SCAU220301v14 - ze seznamu SCAU SÚKLu
  • IVLP IPLP220301 - z čís. SÚKLu IPLP
  • PZT ZPSCAU_20220301_WIN1250 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW