Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1169
  • je účinné od 1.3. 2022
  • HVLP 1104 - ze seznamu SCAU SÚKLu
  • IVLP IPLP220301 - z čís. SÚKLu IPLP (oprava)
  • PZT 1072 - ze seznamu ZPSCAU SÚKLu
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW