Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1177
  • je účinné od 1.6. 2022
  • HVLP 1108 - orig. VZP
  • IVLP 01016 - orig. VZP
  • PZT 1075 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW