Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1176
  • je účinné od 1.6. 2022
  • HVLP SCAU220601v14 - ze seznamu SCAU SÚKLu
  • IVLP 1015 - orig. VZP
  • PZT ZPSCAU_20220601 - ze seznamu ZPSCAU SÚKLu
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW