Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1184
  • je účinné od 1.9. 2022
  • HVLP SCAU220901 - ze seznamu SCAU SÚKLu
  • IVLP 01016 - orig. VZP
  • PZT ZPSCAU_20220901 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW