Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1185
  • je účinné od 1.9. 2022
  • HVLP 1112 - orig. VZP
  • IVLP 1017 - orig. VZP
  • PZT 1080 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW