Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1196
  • je účinné od 1.2. 2023
  • HVLP SCAU230201v15 - ze seznamu SCAU SÚKLu
  • IVLP 1020 - orig. VZP
  • PZT ZPSCAU_20230201 - ze seznamu ZP SCAU SÚKLu
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW