Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1197
  • je účinné od 1.2. 2023
  • HVLP 1127 - orig. VZP
  • IVLP 1020 - orig. VZP
  • PZT 1086 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW