Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1210
  • je účinné od 1.8. 2023
  • HVLP SCAU230801v15 - ze seznamu SCAU SÚKLu
  • IVLP 1025 - orig. VZP
  • PZT ZPSCAU_20230801_WIN1250 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW