Číselníky si můžete stáhnout na zákaznickém portále http://portal.lekis.cz

  • Verze 1211
  • je účinné od 1.8. 2023
  • HVLP 01139 - orig. VZP
  • IVLP 01025 - orig. VZP
  • PZT 1093 - orig. VZP
    • Návod pro aktualizaci číselníků v Lekis pro Windows Ciselniky_LpW