V souvislosti s vyhlášeným stavem nouze a karanténou pro ČR jsme ve snaze zabezpečit chod lékárenského informačního systému a jeho podporu přijali následující opatření:

  • redukujeme servisní, inspekční a paušální návštěvy u zákazníků na nezbytně nutné činnosti zabezpečující řešení havarijních stavů
  • rušíme možnost osobního vystavování certifikátů (elektronických podpisů) v lékárně

Vzdálený servis, telefonická podpora i vývoj SW jsou nadále zabezpečeny, byť s maximálním důrazem na minimální osobní kontakt i v rámci jednotlivých týmů.

Přijatá opatření mají předejít případným problémům v personálním zajištění nezbytných služeb nejenom pro Vás, ale v tomto nelehkém období především pro stát a jeho obyvatele.

Děkujeme za pochopení.