Ve Sbírce zákonů byla dne 27. března 2020 zveřejněna novela zákona o evidenci tržeb (zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu), která s účinností k tomuto datu fakticky pozastavuje povinnost evidence tržeb, a to po dobu stavu nouze a následujících tří měsíců. Po tuto dobu nebude muset žádný poplatník evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována. Jedná se o krok s cílem omezit návštěvy Finančních úřadů poplatníky, kteří mají začít evidovat tržby, a předejít komplikacím při zajišťování technické podpory nebo aktualizaci certifikátů stávajícím evidujícím.

Ani lékárny či výdejny PZT tak nemusí minimálně do 11.7.2020 posílat své účtenky prostřednictvím EET komunikace na daňový portál finanční správě. Zároveň je možné pozastavit povinný tisk účtenky resp. dokladu s uvedenými identifikátory platby (FIK) a jeho předání zákazníkovi. Aktuálně tak platí povinnost vystavit zákazníkovi účtenku (daňový doklad) pouze pokud o to zákazník požádá. Pokud chcete k nějakému takovému kroku v nastavení svého LIS LpW přistoupit, kontaktujte svého konzultanta.