Za naší společnost Lekis s.r.o. doporučujeme všem lékárnám, aby od 1.1.2020 ověřovaly všechny FMD kódy na všech vydávaných baleních obsahujících FMD kód. V případě problému při ověření, tzv. Alertu, doporučujeme zkontrolovat balení přípravku a v případě, že expedující nebude mít pochybnost o pravosti léčiva, tak přípravek vydat. V opačném případě, ho může zařadit do tzv. karantény, která je novou funkcí Lekisu pro Windows. Upozorňujeme, že v případě, že lékárna nebude ověřovat FMD kódy, hrozí jí likvidační pokuta v řádu jednotek miliónů korun.

Za společnost Lekis s.r.o. Ing. Petr Hála, ředitel společnosti

Vyjádření ministra zdravotnictví a ČLnK k ověřování pravosti léčiv od 1. ledna 2020