Na podzim roku 2015 jsme provedli mezi uživateli lékárenského informačního systému Lekis pro Windows dotazníkové šetření se zaměřením na zjištění spokojenosti s naším programem, poskytovanými službami a produkty.

Na naše otázky odpovědělo více jak 30% oslovených lékáren. Můžeme říci, že takováto účast nám poskytla důvěryhodný obrázek o situaci v lékárnách s informačním systémem Lekis pro Windows. Na základě této skutečnosti jsme se rozhodli odměnit nejen jednoho vítěze losování o mobilní telefon Samsung S4 mini, ale i dalších deset náhodně vylosovaných účastníků lahví kvalitního vína. Vybrali jsme k prezentování některé otázky, které by vás mohly zajímat.

Členství v řetězci lékáren

34 % lékáren není členem lékárenského řetězce, ať už majetkového nebo virtuálního.

Spokojensot s programem Lekis pro Windows

Odpovědi na otázky na téma spokojenosti s IS Lekis pro Windows jasně ukázaly, že se jedná o spolehlivý a nadstandardní software, s jednoduchým a intuitivním ovládáním.  Pouze implementace individuálních požadavků lehce zaostává. Bohužel nelze implementovat všechny zákaznické požadavky z různých důvodů. Některé požadavky jsou ve vzájemném rozporu mezi sebou. Jiné představy uživatelů jsou nepoužitelné pro jiné zákazníky a jsou velice individuální.

Spokojenost se zaměstnanci

Tady bychom chtěli poděkovat našim zaměstnancům za obětavou práci pro Vás, naše zákazníky. Vaše odpovědi nám jasně ukázaly, že  tým našich konzultantů a servisních techniků je na vysoké profesionální úrovni. V žádné oblasti z poskytovaných služeb neklesá spokojenost pod 95%.

 

Priority vlastností LIS a poskytovaných služeb

V jedné z otázek jsme se zaměřili na zjištění nejdůležitějších vlastností lékárenského informačního systému a námi poskytovaných služeb.

Jako nejdůležitější vlastnost byla vybrána funkčnost a spolehlivost informačního systému. Následovaná dvojící služeb, které se týkají servisu, rychlost řešení servisních požadavků a dostupností telefonické podpory. Na druhé straně pro méně než polovinu respondentů jsou důležité provozní a pořizovací náklady.