Ačkoliv jsme v Lekisu pro Windows vlastními nemalými prostředky (nikoliv z dotací EU, ani ze žádné kapitoly státního rozpočtu) vyvinuli modul, který komunikuje s Registrem léčivých prostředků s omezením (komunikace s rozhraním elektronických receptů ERP 2.40 a RLPO 1.10) dle příslušné technické dokumentace  SÚKL, momentálně se tento systém komunikace nedá v lékárnách využít, neboť bylo rozhodnutím soudu SÚKLu nařízeno, aby používání některých aplikací a nástrojů na své straně zablokoval. To má mimo jiné za následek nefunkčnost Centrálního úložiště elektronických receptů a Registru léčivých prostředků s omezením.
SÚKL zprovoznil dočasnou náhradní variantu pro výdej léčivých přípravků s omezením „SYSTÉM PRO PŘEDEPISOVÁNÍ A VÝDEJ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ S OMEZENÍM“ na adrese erecept.sukl.cz. Jedná se o zcela samostatnou aplikaci, ke které není zveřejněné žádné rozhraní a není tedy možné, aby komunikovala s lékárenským informačním systémem.
V Lekisu pro Windows k výdeji na erecept s „konopným IPLP“ navrhujeme použít běžnou přípravu (do názvu IPLP vložte ID ereceptu k lepší následné evidenci), předtím je ale třeba přípravu a výdej ručně zadat do webové aplikace SÚKLu https://erecept.sukl.cz. Bez tohoto  kroku, lékárna nesmí na erecept s předpisem konopného IPLP (podléhající množstevnímu omezení ze strany RLPO) léčebné konopí v žádné formě vydat, pokud si tedy správně vykládáme oznámení SÚKL.