​Na základě předběžného opatření Městského soudu v Praze ze dne 14. prosince 2015 (celý článek na https://www.sukl.cz/sukl/stanovisko-sukl-ze-dne-16-12-2015-k-predbeznemu-opatreni), došlo ze strany SÚKLu k ukončení některých aplikací včetně systému LEK13. SÚKL vyřešil situaci s nefunkčním hlášením výdejů podle LEK 13 náhradou původního dodavatele svých technologií na straně úložiště a implementací nového náhradního rozhraní s označením LEK 13 v. 2.20B, které zprovoznil na své straně k 15.6.2016.

Toto nové rozhraní je připraveno v IS Lekis pro Windows od verze 2016.1.1.17. Nicméně je velmi pravděpodobné, že samotné nahrání nové verze nebude pro spuštění ukončených hlášení dostačující. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme po nahrání nové verze provést kompletní kontrolu zasílání hlášení po dohodě s Vašim konzultantem. Nezapomeňte, že odpovědnost za odesílání hlášení LEK13 a veškerou komunikaci s CÚ je vždy na straně lékárny. Pokud si obnovení zasílání hlášení nevyžádá konfiguraci routeru CISCO v dané provozovně, je možné zásah provést pomocí vzdálené správy vždy během běžné pracovní doby  konzultanta.
Další informace ke spuštění nového rozhraní naleznete na stránkách SÚKLu https://www.sukl.cz/lekarny/lek-13-verze-5-doplnek-1.
Především si Vás dovolujeme upozornit na skutečnost, že odesílání hlášení je nutné obnovit nejpozději do 31.8.2016 a hlášení je nutné odeslat zpětně od 17.12.2015. Obnovení hlášení prosím nenechávejte na poslední chvíli, ať předejdete možným komplikacím.
Podrobný návod naleznete po přihlášení v našem Zákaznickém portálu v sekci Dokumentace LpW\Návody\Předávání dokladů do CÚ SÚKL.