Připravili jsme pro vás krátký návod, který vás provede ověřením správné funkčnosti komunikace s CÚ v prostředí IS Lekis pro Windows. Prosíme věnujte tomuto problému dostatečnou pozornost.

Kontrola spojení s CÚ SÚKL

Kontrolu spojení LpW s CÚ SÚKL je možné provést přímo v programu Lekis pro Windows volbou v menu Nástroje – Servisní funkce – Test komunikace s CÚ SÚKL
    
Pokud skončí test komunikace s chybou, je nutné zkontrolovat “SÚKL” router Cisco a ověřit zda na routeru svítí kontrolka VPN.

V případě, že kontrolka VPN nesvítí, nezbývá než router vypnout a zapnout (kolébkový vypínač na zadní straně zařízení). Po restartu routeru, by se během několika minut měla kontrolka VPN rozsvítit. Následně je nutné znovu spustit Test komunikace s CÚ SÚKLu z menu Lekis pro Windows.

Kontrolu doporučujeme provádět minimálně 1x týdně, zabrání se tak mnohým nedorozuměním.

Kontrola odesílání dat dle Lek13

Kontrolu odesílání dat lze provést v Lekis pro Windows volbou v menu Nástroje – Servisní funkce – Fronta výdejů pro CÚ SÚKL
Pokud komunikace s CÚ probíhá bez problémů, ve frontě by neměly čekat žádné doklady na odeslání.

Stav odeslaných dokladů lze ověřit volbou z menu Tisk – Přehled stavu dokladů za období