• Naším cílem bylo vytvořit zajímavé čtení nejen pro uživatele našeho systému, ale i pro celou farmaceutickou veřejnost.
  • Obsah by měl být pestrý.
  • Plánujeme zařadit odborné informace i zajímavosti z farmaceutického trhu.
  • Nebudou chybět ani zajímavosti a informace z dění v naší společnosti.
  • Co rozhodně neopomeneme v každém čísle, jsou novinky v našem systému a plánované legislativní změny.
  • Chceme se rovněž věnovat novým technologickým trendům nebo naopak historii, abychom si připomněli začátky výpočetní techniky v lékárnách.
  • Určitě najdeme prostor pro vaše názory a podněty.
  • Časopis bude vycházet čtvrtletně, šířit jej budeme v elektronické podobě a k našim významným zákazníkům se dostane i v podobě tištěné.