​Dle úhradové vyhlášky pro rok 2017 (Sbírka zákonů č.348/2016) se hodnota signálního výkonu č.09952 zvyšuje z 12 Kč na 13 Kč, přičemž maximální roční úhrada poskytovateli nepřekročí třináctinásobek počtu vydaných receptů za rok 2014 (s úhradou ZP). Pro poskytovatele, který neměl uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, použije zdravotní pojišťovna počty receptů srovnatelných poskytovatelů v roce 2014.

 

Ke stažení:

Sbírka zákonů č.348/2016