První číslo magazínu Lekis přináší zajímavé čtení pro celou farmaceutickou veřejnost.
Nechybí zajímavosti a novinky v informačním systému Lekis pro Windows, plánované legislativní změny a další informace ovlivňující chod lékáren.
Rovněž jsme do prvního čísla zařadili čtení o nových technologických trendech a pro zpestření sudoku o ceny.