Dle informací z ČLnK publikovalo MZd sdělení o zprovoznění centrálního úložiště elektronických poukazů ve Sbírce zákonů dne 15. 3. 2022.

Zveřejnění tohoto sdělení je podmínkou pro použití ustanovení zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, týkající se elektronických poukazů. Podle § 75 zákona o zdravotnických prostředcích lze elektronické poukazy začít používat od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění sdělení o zprovoznění centrálního úložiště elektronických poukazů, tzn. od 1. 5. 2022.

Nezbytnou podmínkou pro zahájení provozu elektronických poukazů je dále vydání prováděcí vyhlášky. Návrh vyhlášky prochází meziresortním připomínkovým řízením se lhůtou k podání připomínek do 22. 3. 2022.

Je pravděpodobné, že vyhláška bude do konce dubna přijata a zveřejněna ve Sbírce zákonů s účinností od 1. 5. 2022.