Přehled nejdůležitějších změn a úprav v nových verzích LpW

Předchozí verze: 2021.1.2.10      

Nová verze: 2022.1.1.12

Změna metodiky a datového rozhraní u Poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku

S účinností od 1. 3. 2022 dochází ke změně metodiky a datového rozhraní (Doplněk č. 48 a 49) Poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku. V případě delegované preskripce ošetřujícím lékařem na sestru v domácí péči uvede předepisující (sestra v domácí péči) IČP ošetřujícího lékaře, který předpis zdravotnického prostředku sestrou v domácí péči doporučil.

V LpW IČP delegujícího ošetřujícího lékaře zadáte na výdejním místě volbou v menu NASTAVENÍ/IČP DELEGUJÍCÍHO OL.

IČP delegujícího ošetřujícího lékaře bylo přidáno i do detailu dokladu v retaxaci:

A také v detailu poukazu v pojišťovnách:

Výdej

V souvislosti s povinností vystavovaní eReceptů na léčivé přípravky s obsahem vysoce návykových látek (recepty s modrým pruhem) došlo k úpravě průvodky tohoto eRp.

Od verze 2022.1.1.3 byla pro eRp s modrým pruhem upravena průvodka o údaje pacienta a předepisujícího lékaře. Upravenou průvodku je možné použít jako podklad k založení do opiátové knihy.

Retaxace

Potřebujete koncem pracovního dne zkontrolovat vydané opiáty? V rámci retaxace dokladů byl od verze 2022.1.1.5 upraven filtr, který dříve sloužil pro vyhledání konopných příprav.

Pro zefektivnění kontroly opiátů jsme v retaxaci upravili možnost vyfiltrovat vydané opiáty. Původní filtr určený pro vyhledávání konopných příprav byl rozšířen a nyní obsahuje následují možnosti:

  • Opiát – nezáleží – tzn. vyhledá vše;

  • VNL (Vysoce návyková látka – označení dokladu) – tzn. vyhledá výdeje, které mají na eRp příznak vysoce návyková látka;

  • SK „opiát“ (na dokladu) – vyhledá výdeje, na které byla vydána skladová karta s příznakem „opiát“;

  • VNL nebo SK „opiát“ (na dokladu) – vyhledá všechny výdeje na eRp s příznakem VNL a současně výdeje na doklady, které nemají příznak VNL, ale byly na ně uskutečněny výdeje ze skladové karty s příznakem „opiát“;

  • Konopná příprava (na dokladu);

  • Vše – VNL, SK „opiát“ (na dokladu), konopná příprava

Usnadnila by Vám práci možnost označit při retaxaci zkontrolované doklady? Od verze 2022.1.1.5 je možné v modulu Retaxace tuto funkci využívat.

V detailu dokladu byla přidána nová volba „Zkontrolovat (s uložením)“. Tato funkce uloží jméno přihlášeného uživatele, který doklad zkontroloval a čas, kdy ke kontrole došlo. Aby bylo možné s touto funkcí efektivně pracovat, byl do retaxace přidán filtr „Kontrolováno“, kterým je možné zobrazit pouze nezkontrolované doklady nebo doklady kontrolované vybraným uživatelem.

Příjem

Stává se Vám, že při příjmu přípravků přehlédnete FMD kód s alertem? Od verze 2022.1.1.9 se kromě stávajícího barevného zvýraznění FMD kódu s alertem zobrazí ještě upozornění během naskladňování dodacího listu.

Pokud hromadně zneplatňujete FMD kódy na příjmu, může se někdy stát, že z technických důvodů zůstanou některé FMD kódy nezneplatněné. Např. při výpadku internetu, problému na serveru, atd. Pro tyto případy je od verze 2022.1.2.10 možné nastavit naplánovanou úlohu, která informuje uživatele o existujících nezneplatněných FMD kódech.

Úlohu nazvanou „Nalezení neúplného zneplatnění FMD kódů na položkách v příjmu“ je možné nastavit v globální konfiguraci na záložce „Pravidelné činnosti“. Úloha hledá nezneplatněné FMD kódy v hromadně zneplatněných dodacích listech a převodkách přijatých. Je-li úlohou zjištěna existence takovýchto FMD kódů, zobrazí se tato informace prostřednictvím dashboardu a ve žlutém notifikačním řádku. Kliknutím na odkaz „Zobrazit“ se z dashboardu dostanete na příjmové doklady, na kterých zůstaly FMD kódy aktivní. Tyto je možné následně zneplatnit funkcí v menu FMD/ZNEPLATNĚNÍ NEODESLANÝCH FMD KÓDŮ NA HUBU.

Souhrnný přehled změn ve verzích