Na základě aktuálních informací ze SÚKLu, se spuštění systému ePoukaz odkládá.

Protože nebyla dosud vydána nezbytná vyhláška MZDr, nebude spuštěn systém ePoukaz k 1.3.2022, tak jak bylo dříve avizováno, ale nejdříve k 1.4.2022 (za předpokladu, že vyhláška vyjde do konce února 2022).  Pokud potřebná vyhláška vyjde až v březnu 2022, bude systém spuštěn pravděpodobně k 1.5.2022.

Zároveň máme ze SÚKLu informace, že systém registrace farmaceutických asistentů a pracovníků výdejen pro ePoukazy bude na SÚKLu spuštěn nejdříve v průběhu března.

O aktuálním stavu vás budeme průběžně informovat.