S účinností k 1. 1. 2022 došlo k novelizaci zákona č. 254/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V rámci přílohy č. 3 tohoto zákona, vymezující kategorie zboží, u kterého se uplatňuje první snížená sazba DPH, došlo ke změně definice podmínek pro uplatnění snížené sazby DPH u zdravotnických prostředků.
Dle stanoviska daňové poradkyně se nově snížená sazba DPH uplatňuje u těch zdravotnických prostředků, které jsou výslovně uvedeny v oddílu C přílohy č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Výjimku mají zdravotnické prostředky, které spadají do kategorie tzv. „Nekategorizované zdravotnické prostředky“, vata buničitá a náplasti (s polštářkem i bez polštářku) s výjimkou hypoalergenní náplastí, tyto je nutné zařadit do sazby DPH 21 %.

Popis činností, které je nutné s touto změnou provést v LIS Lekis pro Windows je uveden v tomto návodu.