V souvislosti s legislativními změnami k 1. 1. 2022 dochází  v LpW (od verze 2021.2.1.9 a vyšší) k následujícím úpravám:

  • Změna výše SiV a úhrady za digitalizaci listinného receptu
  • eRp s modrým pruhem
  • Ukončení prominutí DPH u respirátorů

Všichni uživatelé LpW si musí před prvním lednovým výdejem zkontrolovat správnost přenastavení LpW, které proběhne částečně automaticky v noci z 31.12.2021 na 1.1.2022.

Podrobnější informace jsou uvedeny v přiloženém návodu.

Změny v LpW k 1.1.2022