Ministerstvo zdravotnictví ve svém Věstníku č. 12/2020 publikovalo mimo jiné nový Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 1/2021/OLZP ze dne 30. listopadu 2020 o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, který nahradí s účinností od 1. ledna  2021 stávající cenový předpis .

 

Cenový předpis MZd č. 1/2021