Od 1. ledna 2021 dochází ke změně výše signálního výkonu č. 09552 na 16 Kč. Změna výše SiV vychází z Vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021, která byla publikována ve Sbírce zákonů dne 30.10.2020 pod číslem 428/2020 Sb.

Všichni uživatelé LpW si musí před prvním lednovým výdejem zkontrolovat správnost přenastavení LpW, které proběhne automaticky v noci z 31.12.2020 na 1.1.2021.

Podrobnější informace jsou uvedeny v přiloženém návodu.

Změna SiV k 1.1.2021