Přinášíme vám přehled legislativních změn, které vstoupí v platnost od 1. ledna 2024.

  • Změna ze 3 na 2 sazby DPH (12% a 21%)

V současné době se DPH uplatňuje v základní sazbě (21%), v první snížené sazbě (15%) a druhé snížené sazbě (10%). Základní sazba 21% zůstává i v roce 2024. Ale od 1. 1. 2024 se bude uplatňovat jen jedna snížená sazba daně (12%). Tuto změnu přináší tzv. konsolidační balíček 2024. U dodání nealkoholických nápojů (s výjimkou vybraných nápojů) se bude uplatňovat sazba 21% namísto 15%. Některé PZT, ty které nejsou určeny pro osobní užití, by měly přejít nikoliv z 15% do 12%, ale z 15% do 21%. Pro uplatnění správné sazby DPH jsou zásadní především přílohy č. 2 a 3 zákona o DPH.

  • Změna výše SiV a úhrady za digitalizaci listinného receptu

Od 1. 1. 2024 dojde na základě Vyhlášky č. 319/2023 Sb. k navýšení SiV na 32 Kč a úhrady za převedení listinného receptu do elektronické podoby na 16 Kč.

  • Nastavení maximálních přirážek distributora a minimálního distribučního poplatku

Dle nového Cenového předpisu č. 2/2024/OLZP MZ ze dne 29. 11. 2023 byly upraveny podíly na maximální obchodní přirážce. Přičemž dochází k zastropování distribuční části obchodní přirážky a ke stanovení minimální výše distribučního poplatku pro „posledního distributora“ (dodání do lékárny), vždy alespoň ve výši 1,50 Kč bez DPH. Distribuční poplatek je součástí distribuční části obchodní přirážky. Pouze pokud podíl distribuce na společné obchodní přirážce nedosáhne 1,50 Kč, pak je distributor oprávněn do výše 1,50 Kč čerpat svou přirážku i z podílu osoby oprávněné k výdeji.

  • Aktualizace číselníku Taxy laborum

Dle cenového předpisu dochází k navýšení hodnoty taxy laborum na všech cenových položkách o 6%.

  • Možnost zavedení obchodní přirážky 25% při úpravě HVLP před výdejem i na vodu a signatury a dále možnost zahrnout do cen IPLP i 25% obchodní přirážku k pořizovací ceně signatur

Upraveno výše zmíněným cenovým předpisem. Nyní je možné přidat při úpravě HVLP čištěnou spotřebovanou vodu a použité signatury pouze v pořizovací ceně bez DPH. Stejně tak signatury bez přirážky při výrobě IPLP. Od 1. 1. 2024 je možné uplatnit 25% obchodní přirážku. Technologický materiál, jako je např. pipet, celofán, filtr, atd., zůstává bez možnosti přirážky.

  • Hlášení skladových zásob na základě jednorázových výzev

Dle připravované novely zákona o léčivech č. 378/2007 Sb. (dále jen „Novela“) by mělo dojít od 1. 1. 2024 k povinnosti hlášení skladových zásob na základě jednorázových výzev SÚKL. Hlášení je možné zadávat buď přes samostatnou webovou aplikaci SÚKLu, nebo přímo v LpW. V LpW se bude pro “automatické” hlášení stavu zásob (na základě SÚKLem zveřejněného API a k tomu odpovídajících webových služeb) využívat každodenní kusové ukládání stavu skladu.

  • Nahlížení na lékový záznam pacienta na základě dokladu zákonného zástupce (připravuje se, přesný termín není zatím znám)

Dle Novely by mělo být umožněno nahlížení na lékový záznam dítěte na základě OP nebo pasu zákonného zástupce.

  • Prodloužení možnosti nahlížet na lékový záznam pacienta až 5 let (připravuje se, přesný termín není zatím znám)

Dle Novely by mělo dojít k prodloužení možnosti farmaceuta nahlížet na lékový záznam pacienta na 5 let. Nyní Systém eRecept umožnuje farmaceutům nahlížet po dobu 1 roku.

  • Nová webová služba pro náhled na předpis bez osobních údajů

Měla by být zprovozněna nová webová služba na zobrazení obsahu eRp bez osobních údajů (jen kódy LP, ks, datum) pouze na základě certifikátu lékárny, bez použití certifikátu lékárníka. Této služby budou moci v budoucnu využít především lékárny nabízejí pacientům vzdálenou rezervaci LP na základě předepsaného ereceptu.

  • Změna v DIS13 (hlášení pro uživatele s povolením k distribuci LP)

Dojde ke změnám v hlášení DIS13. Bude přidána identifikace odběratele (lékárna, distributor, transfůzní stanice) pomocí kódu pracoviště (povinná položka). Hlášení bude muset být nově podáno do 5-tého dne v měsíci, tzv. „editační“ lhůta již nebude. Od 6. dne v měsíci již půjde podávat hlášení za další měsíc. První hlášení podle nových pravidel bude za leden 2024, tzn. do 5.2.2024. Dosud se posílají jen součty dodaných balení podle typu odběratele bez jejich identifikace.

 

V souvislosti s některými výše uvedenými změnami připravujeme v LpW „Průvodce legislativními změnami 2024“. Průvodce bude nutné spustit po uzavření roku 2023.

Tzn. bude nutné, aby všechny dodací listy byly převedeny na sklad, všechny převodky přijaté byly převedeny na sklad, všechny výdeje na fakturu/žádanku byly vyfakturovány, aby neexistovaly rozpracované převodky vydané, všechny částečné doklady byly uzavřeny a všechna vyrobená IPL byla vydána nebo smazána. Průvodce bude muset být spuštěn nejpozději před první činností v LpW v Novém roce 2024.

Změny, které nebudou součástí Průvodce budou součástí nové verze LpW. Změny, které je možné provést pouze uživatelsky budou popsány v návodu. Návod spolu s verzí LpW, která bude změny obsahovat bude k dispozici samostatně před koncem letošního roku.

 

Ke stažení: Cenovy_predpis_MZd_2_2024_OLZP