V souvislosti s legislativními změnami k 1. 1. 2024 dochází v LpW (od verze 2023.1.3.23 a vyšší) k následujícím úpravám:

  • Změna ze 3 na 2 sazby DPH (12% a 21%)
  • Změna výše SiV a úhrady za digitalizaci listinného receptu
  • Nastavení maximálních přirážek distributora a minimálního distribučního poplatku
  • Aktualizace číselníku Taxy laborum
  • Možnost zavedení obchodní přirážky 25% při úpravě HVLP před výdejem i na vodu a signatury a dále možnost zahrnout do cen IPLP i 25% obchodní přirážku k pořizovací ceně signatur
  • Hlášení skladových zásob na základě jednorázových výzev
  • Nahlížení na lékový záznam pacienta na základě dokladu zákonného zástupce (připravuje se, přesný termín není zatím znám)
  • Prodloužení možnosti nahlížet na lékový záznam pacienta až 5 let (připravuje se, přesný termín není zatím znám)
  • Nová webová služba pro náhled na předpis bez osobních údajů
  • Změna v DIS13 (hlášení pro uživatele s povolením k distribuci LP)

Před prvním lednovým výdejem musí uživatelé LpW spustit Průvodce legislativními změnami 2024, který je provede změnami nastavení LpW.

Podrobné informace (návod – Změny v LpW od 1.1.2024) pro spuštění Průvodce legislativními změnami naleznete v LpW na dashboardu, v menu Nápověda/Manuál a také ve webové verzi dostupné v LpW klávesou F1.