Konečný termín 1. března 2017 pro zavedení elektronické evidence tržeb (EET) v lékárnách se neúprosně blíží. Dovolujeme si proto apelovat na majitele lékáren, aby si co nejdříve zajistili certifikáty pro výdejní místa, v terminologii EET – pokladny.

Celá procedura má dvě části, které jsou povinností podnikatele:

​​1. Zajištění​​ přístupových údajů ke službám aplikace EET na Daňovém portálu

Údaje lze získat dvěma způsoby:

  • osobě na finančním úřadě, při návštěvě statutárního orgánu podnikající právnické osoby či přímo podnikající fyzické osoby
  • elektronicky na Daňovém portálu Finanční správy

Postup při elektronickém podání je shodný s postupem, který lze použít například pro podání kontrolního hlášení nebo přiznání k DPH. Tedy pokud máte zřízenu datovou schránku nebo přístup na Daňový portál pomocí elektronického certifikátu, můžete jednoduše podat „Žádost o autentizační údaje do EET“ elektronicky.

2. Vygenerování c​ertifikátů na Daňovém portálu

Daňový portálElektronická evidence tržebSpráva údajů evidence tržeb

Podnikatel může mít neomezený počet přiřazených certifikátů (na podnikatele, provozovnu, pokladnu). Doporučujeme variantu přiřazení certifikátu k provozovně (každá provozovna jeden certifikát) a to především proto, aby bylo možné na portálu daňové správy odlišit tržby z jednotlivých provozoven, s možností generovat zvláštní certifikát na každé pokladní místo. Není nijak určeno, jakým způsobem má podnikatel postupovat, záleží tedy na jeho úvaze, jak chce evidenci tržeb evidovat.

Návody na webu etržby

Certifikáty je třeba stáhnout a uložit ve formátu P12, ke každému certifikátu je potřeba znát heslo zadané při generování a v aplikaci EET přidělené číslo provozovny, pro kterou je certifikát určený.

Certifikáty pro EET vydává certifikační autority EET a nejedná se o kvalifikované certifikáty, tedy lze je uložit v pokladnách. Elektronický podpis založený na certifikátu autorizuje pokladnu, nikoliv konkrétního člověka vůči systému EET.

Po​moc od konzultantů

Pokud budete mít se získáním certifikátu problémy, či si s něčím nebudete vědět rady, můžete se obrátit na svého konzultanta LpW. Je si ovšem nutné uvědomit, že případná pomoc se získáním certifikátu, je nad rámec podepsaných servisních smluv a bude zpoplatněna v rámci platného ceníku servisních služeb.

Poznámky na závěr

  • Certifikát si uschovejte v/na bezpečném datovém nosiči pro další použití v LpW.
  • Instalace certifikátu v LpW a samotné zprovoznění komunikace EET v LpW , je další chystaný krok o kterém vás budeme informovat.
  • Povinnost evidence v EET platí od 1.3.2017 ve všech lékárnách, vyjma nemocnic řízených státem či krajem, ty jsou z EET vyjmuty.
  • Samotná procedura získání certifikátu včetně žádosti, může v nejhorších scénářích, při enormním vytížení jednotlivých finančních úřadů trvat i déle než 10 dní a je proto potřeba jednat bez zbytečného odkladu.