Dne 30.10.2020 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 428/2202 Sb., ve které se mimo jiné upravuje výše signálního výkonu č.09552 (SiV) pro rok 2021 na hodnotu 16 Kč a to bez limitace celkové výše.

Úhrada za digitalizaci výdeje na listinný recept bude i nadále ve výši 12 Kč.