V návaznosti na již dříve zveřejněné obecné informace týkající se registrace koncových uživatelů v NSOL vám přinášíme doplňující informace potřebné k registraci.
Konkrétně k upřesnění III. části návodu popisující připojení koncového uživatele do NSOL (přidání umístění, přidání koncového zařízení a uložení přihlašovacích údajů) ve vztahu k IS Lekis pro Windows.

Doplňující návod k registraci do NSOL