V návaznosti na připravované změny související se zaváděním Směrnice EU 2011/62/EU – směrnice o padělaných léčivých přípravcích (Falsified Medicines Directive či FMD) připravila společnost Lekis s.r.o. novou verzi rozhraní dodacích listů – Lekis DL7 a Lekis XML v3.

Struktura položky dodacího listu / převodky v rozhraní DL7 byla rozšířena o pole FMD kód, obdobná struktura rozhraní XML v3 byla rozšířena o pole sarzeOznacenaFMD. Nová pole umožňují vyjádřit, zda je šarže přípravku označena FMD kódem nahraným do FMD hubu, pomocí hodnot ANO / NE / NEVÍM.

Podrobné informace o strukturách rozhraní, dokumentace a příklady jsou dostupné na našich webových stránkách.

Nové verze rozhraní budou v IS Lekis pro Windows plně podporované od verze 2018.2.2.x, která je plánovaná k nasazení v lékárnách od září / října 2018.