Lékárenský informační systém Lekis pro Windows (LIS LpW) je od 14.6.2018 úspěšně certifikován pro připojení k národnímu CZ úložišti (CZMVS) v rámci národního řešení FMD („Protipadělková směrnice“). Certifikace je platná pro verze LpW počínaje 2018.2.1.4.

Připomínáme, že pravidla FMD vstoupí v platnost 9.2.2019 na území celé Evropské unie a v ČR se tak této novince v oblasti označování a kontrolování každé individuální krabičky Rx léčivých přípravků nelze vyhnout.

Nyní pracujeme na dokončení verze LpW, které bude vhodná pro použití v pilotním projektu FMD, který pro všechny zúčastněné (a do pilotního projektu přihlášené) druhy článků řetězu v dodávkách LP (od výrobce až po vydávající lékárnu) organizuje na území ČR NOOL (Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv).